• Szanowni Państwo!

  Z przyjemnością informujemy, że przemysłowy środek czyszczący i odtłuszczający FleetKleen™ z linii SpillAway™ otrzymał złoty medal na targach POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.

  Więcej informacji o preparacie FleetKleen™ oraz innych produktach linii SpillAway™ znajdą Państwo tutaj ».

 • Bioremediacja

  Bioremediacja to proces biotechnologicznej likwidacji skażeń i zanieczyszczeń gleby i wody węglowodorami ropopochodnymi, tłuszczami, białkami lub innymi substancjami chemicznymi.

  Czyszczenie i odtłuszczanie trawiące zanieczyszczenia - bez detergentów.

  Dowiedź się więcej »

Produkty linii SpillAway™

SpillAway™ to zaawansowane biotechnologiczne produkty do czyszczenia i odtłuszczania, zawierające wyselekcjonowane mikroorganizmy oraz substancje biologicznie czynne, które rozkładają zanieczyszczenia organiczne na dwutlenek węgla i wodę, dosłownie trawiąc oleje, paliwa, tłuszcze, białka i inne szkodliwe związki organiczne. Więcej »

Zastosowanie produktów SpillAway™ - Zobacz wszystkie zastosowania »

Zalety SpillAway™

Zastosowanie preparatów SpillAway™ eliminuje konieczność utylizacji odpadów niebezpiecznych, a ponieważ same również ulegają biodegradacji, ograniczają koszty gospodarki odpadami do absolutnego minimum.

Wszystkie produkty linii SpillAway™ mają neutralne pH (nawet w koncentracie),bezpieczne, niepalne, nietoksyczne, nieżrące, nie korozyjne, a także bezpieczne w użyciu, przenoszeniu, transporcie i przechowywaniu.